10%-იანი საინვესტიციო მოცულობა

ყველა შემოწმებული ქვე-პროექტი ა) შემოწმების პროცედურის ბ) შესაბამისი პროდუქციის/მოწყობილობის ნუსხის თანახმად მიიღებს 10%-იან სუბსიდიას, რომელიც ითვლება სესხის თანხაზე დღგ-ისა და სხვა ხარჯების გარეშე. 
 
პროექტის მაგალითები: 

თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ შესაბამისი მოწყობილობები, პროდუქტები და მასალები შემდეგ ბმულზე