რომელი ინვესტიციაა შესაბამისი?

ინოვაციურ ინვესტორებს მივესალმებით!

ამ განყოფილებაში თქვენ იხილავთ ინოვაციური და მდგრადი ენერგო ინვესტიციების შესახებ ინფორმაციას. ჩვენი პარტნიორი ბანკები გთავაზობთ ენერგოკრედიტის სესხებს ენერგო ეფექტურ და განახლებად ენერგო პროექტებში. 
 
ენერგოკრედიტის პარტნიორი ბანკები აფინანსებენ სხვა პროექტებს შესაბამისი ენერგოეფექტური მასალისა და მოწყობილობის გარდა, სხვა თქვენს მიერ შემოთავაზებული პროექტები ასევე შეიძლება დაფინანსდეს ენერგოკრედიტის ექსპერტების მიერ განხილვის შემდეგ. 
 
ჩვენი პრაქტიკული სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ თქვენი საინვესტიციო იდეების განხილვაში. ჩვენი პრაქტიკული მაგალითების საშუალებით თქვენ შეიტყობთ უკვე განხორციელებული პროექტების თაობაზე. 
 
ენერგოკრედიტის ფარგლებში შესაბამისი ინვესტიციების მოძიებისთვის, გთხოვთ გადახვიდეთ ბმულზე და შეამოწმოთ, რა აქტივების დაფინანსებაა შესაძლებელი.

როგორ ხდება ინვესტირების სექტორების იდენტიფიცირება?

ყოველდღიური საქმიანობის ფარგლებში, მოიძიეთ ბიზნეს იდეები შემდეგ სექტორებში: 

ვინ არიან თქვენი კლიენტები?

საწარმოები და დეველოპერები ხვდებიან ენერგოკრედიტის დაფინანსების ფარგლებში. გადახედეთ თვენს პორტფელს სხვადასხვა იდეების მოძიების მიზნით. შეამოწმეთ, სად უფრო ჩქარა მოხდება ინვესტიციების უკუგება: