საყაფაცხოვრებო მოწყობილობები

2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ენერგოკრედიტის ფარგლებში ფინანსდებოდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. 2016 წლის 1 იანვრიდან შესაბამისობის კრიტერიუმებში ცვლილებების გამო საყოფაცხოვრებო ტექნიკა (მაცივრები, სარეცხი მანქანები, ელექტრო ღუმელები) აღარ დაფინანსდება ენერგოკრედიტით.