სასოფლო-სამეურნეო მოწყობილობა

სოფლის მეურნეობაში ენერგიის დაზოგვის დიდი პოტენციალია - შესაბამისად შესაძლებელია ენერგიაზე დიდი ოდენობით თანხების დაზოგვა. მოძველებული მოწყობილობების გამოცვლა მაგ.  წყლის ტუმბოები, სათბურებზე ენერგოეფექტური ეკრანების დამონტაჟება, ახალი, მაღალი ეფექტურობის მქონე მანქანების - ტრაქტორები, სახნავები, კომბაინები - შეძენა, წვეთოვანი ან მფრქვევანებიანი საირიგაციო სისტემის შექმნა - ყველა ის ნაბიჯია, რომელიც მნიშვნელოვნად დაგიზოგავთ ენერგო ხარჯებს და დაგეხმარებათ კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებაში სამომავლოდ. ხშირ შემთხვევაში, დანაზოგები, რომელთა მიღწევაც შესაძლებელია საკმარისად მაღალია იმისათვის, რომ თქვენი საინვესტიციო სესხი დანაზოგებიდან დაიფაროს მოკლე ვადებში.  

შეამოწმეთ არსებული მასალების ნუსხა და დაგვიკავშირდით შეკითხვებისათვის.